Bra att veta när man behöver hämta ett beräknat värde till DUC från IMC eller CCS:

Troligen kommer vi att ha en beräkningskedja likt detta:

DUCIMC/CCS – SRDLinkServerIMC/CCS – Topologi  
AK/VK –>referens till beräkning –>AQ/AT –>referens till givare –>givare
UppdateringsintevallUppdateringsintevallBeräkningsintervallUppdateringsintevall
DUC

Ett kommunicerat värde i DUC får kommunikationsfel efter 5 misslyckade försök. Alltså kommunikationsfel efter [uppdateringsintervall] * 5.

SRDLinkServer

Ett kommunicerat värde i SRDLinkServer får kommunikationsfel efter 5 misslyckade försök.

Fösta frågan till servern får alltid signalfel. Därefter hämtar servern ett fräscht värde till sin cache för nästa svar.

Ställs nästa fråga inom [uppdateringsintervall] så kommer svaret med en gång (från cache).

Ställs nästa fråga efter [uppdateringsintervall], men innan [uppdateringsintervall] * 5; så kommer svaret med en gång (från cache), och SRDLinkServer hämtar ett nytt värde från sin referens.

Ställs nästa fråga efter [uppdateringsintervall] * 5 så får man signalfel. Därefter hämtar servern ett fräscht värde till sin cache för nästa svar.

Alltså får man kommunikationsfel efter [uppdateringsintervall] * 5.

Topologi

Objekten fungerar på två sätt beroende på inställning:

  • Om [evaluate interval] är tom så sker beräkningen när någon ställer en fråga. Då är uppdateringsintervall för referens innan och efter väldigt känsligt.
  • Om [evaluate interval] är inställd så sker beräkningen enligt inställd intervall. Då kan man planera sina uppdateringsintervaller. Intervallen får inte ställas för låg för då kan man överbelasta systemet. Ställ inte under 60 sek.  (Detta är den rekommenderade metoden)

För att AQ/AT skall kunna göra sin beräkning så måste den ha värden från sina refererade givare. Dessa referenser har också intervaller som måste passa beräkningens intervall. Om givarnas referenser är inställda med [uppdateringsintervall] på 60 sek så är värdet giltigt i 300 sek (5 min). Då måste AQ/AT beräknas minst var 299:de sekund. Annars får den givarfel från sina referenser.

Exempel

Uppdateringsintervall för AQ/AT-referens till insignal: 60 sek.

Exekveringsintervall för AQ/AT : 250 sek (Mindre än 60*5 = 300)

Uppdateringsintervall för SrdLink-referens: 900 (Mindre än 250*5 = 1250)

Uppdateringsintervall för AK/VK i DUC: 600 sek (Mindre än 900*5 = 4500)

Rekommendationer:
  • Medelvärden behöver oftast inte hämtas tätare än 900 sek (15 min) eftersom att även om ett värde förändras så ändras medelvärdet väldigt lite och långsamt.
  • Skall en enstaka signal hämtas från en DUC till en annan DUC skall inte IMC/CCS blandas in. (Färre saker i kommunikations kedjan ger en stabilare lösning)